کاهش قیمت RP در جوی‌استیکس همزمان با بازگشت بخش Your Shop لیگ آو لجندز

بازی لیگ آو لجندز، به طور معمول، دو بار در سال به ارائه ی تخفیف های شگفت انگیز و غیر قابل پیش‌بینی می‌پردازد. تخفیف هایی جدا از برنامه ی تخفیف های هفتگی و ماهیانه. این بخش Your Shop‌نام دارد، شامل شش کارت است که به صورت رندوم و اتفاقی، برای کاربران اسکین هایی را با درصد های خاص ارزان می‌کند.

تخفیف های یکم تا چهارم سپتامبر لیگ آو لجندز مشخص شد

تخفیف های اسکین چمپیون یکم تا چهارم سپتامبر لیگ آو لجندز شامل: Lord Darius با ۴۸۷ آر پی، Piltover Customs Heimerdinger با ۴۸۷ آر پی،  Armor of the Fifth Age Taric با ۳۷۵ آر پی، Monarch Kog’Maw با ۲۶۰ آر پی، Quinn با ۴۸۷ آر پی، Xerath با ۴۴۰ آر ادامه مطلب…